QUEEN BANQUET – Hoppers Crossing

QUEEN BANQUET

Minimum for Two

$34.50/person
Shuruwat (Starters)
Pappadam / Samosa/ Tandoori Chicken
Khana Khazana (Mains)
Butter Chicken/ Kadhai Paneer
Basmati Rice/ Naan/ Raita/ Garden Salad
Sweet Endings
Choice of a Dessert